سومین دوره‌ی جایزه ثبوتی-خواجه‌پور

  • ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ جلسه‌ی هیئت امنای جایزه، انتخاب رئیس هیئت امنا و هیئت اجرایی برای ۳ سال
  • ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ تشکیل جلسه‌ی هیئت اجرایی و تعیین کار گروه‌ها در شاخه‌های ریاضی و فیزیک
  • ۱۳۹۵/۱۲/۹ تا ۱۳۹۶/۲/۱۸ تشکیل پنج جلسه‌ی هیئت اجرایی و چندین جلسه‌ی کار گروه‌ها به‌منظور تعیین سه کاندید در هر شاخه‌ی علمی
  • ۱۳۹۶/۲/۲۰ تشکیل جلسه‌ی هیئت امنای جایزه و تعیین برندگان بر اساس رای اعضا