پنجمین دوره‌ی جایزه ثبوتی-خواجه‌پور

  • ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ تشکیل جلسه‌ی هیئت اجرایی و تعیین کار گروه‌ها در شاخه‌های شیمی و علوم زیستی
  • کارگروه شیمی: دکتر حمید عبداللهی، دکتر فواد کاظمی، دکتر فریبا نظری
  • کارگروه علوم زیستی:دکتر سعید عمادی، دکتر علی‌اکبر مراتان، دکتر حمید هادی علیجانوند
  • از ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ تا ۱۳۹۸/۰۳/۴ تشکیل چندین جلسه‌ی هیئت اجرایی و جلسه‌های کار گروه‌ها به‌منظور تعیین سه کاندید در هر شاخه‌ی علمی
  • ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ تشکیل جلسه‌ی هیئت امنای جایزه و تعیین برندگان بر اساس رای اعضا