چهارمین دوره‌ی جایزه ثبوتی-خواجه‌پور

  • ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ تشکیل جلسه‌ی هیئت اجرایی و تعیین کار گروه‌ها در شاخه‌های علوم رایانه و علوم زمین
  • کارگروه علوم زمین: دکتر اسماعیل شبانیان، دکتر عبدالرضا قدس و دکترمهدی نجفی
  • کارگروه علوم رایانه: دکتر بهرام صادقی بی‌غم، دکتر ابراهیم انصاری و دکتر پروین رزاقی
  • از ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ تا ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ تشکیل هشت جلسه‌ی هیئت اجرایی و چندین جلسه‌ی کار گروه‌ها به‌منظور تعیین سه کاندید در هر شاخه‌ی علمی
  • ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ تشکیل جلسه‌ی هیئت امنای جایزه و تعیین برندگان بر اساس رای اعضا